- poradní orgány farní správy

 


PASTORAČNÍ RADA

Pastorační rada je poradní a pracovní orgán faráře spolupracující s ním při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI:

- Vašků Alois, Tetín
- Průša Daniel, Beroun
- Páleníčková Anne-Marie, Tetín
- Kodras Pavel, Beroun
- Lidmilová Lucie, Beroun

Kromě volených členů (výše) pastorační radu dále tvoří duchovní z farnosti a po jednom delegátu z Charity Beroun (P. Horák) a Katolické mateřské školy (J. Stielová).

 


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Posláním ERF je především pomoc při správě majetku farnosti a finanční zajištění režijních výdajů farnosti a jejích pastoračních aktivit.

SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI:
- P. Petr Bouška - administrátor ŘKF Beroun
- Pavel Kodras - stavební technik vikariátu Beroun
- Daniel Průša
- Jiří Hanke