https://kc-ludmila.cz/

Název projektu: Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002393

Dne 1. 8. 2017 byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 31770/2017-91/1 schválen projekt s názvem Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně.

Obsahem projektu je kompletní přestavba a vybavení nevyužívané stodoly na Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně. V tomto zařízení vzniknou prostory, které budou sloužit obyvatelům a místním spolkům z obce Tetín i širšího okolí pro kulturní, vzdělávací, sociální a společenské aktivity. V zařízení také vznikne zázemí pro poskytování 2 registrovaných sociálních služeb. Tímto krokem chceme zajistit nabídku sociálních služeb pro obyvatele obce i širšího okolí.

Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

 


 

 

logo EU a MPSV

 

Název projektu: KOMUNITNÍ CENTRUM SV. LUDMILY NA TETÍNĚ
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009915 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je zajištění provozu a realizace aktivit v Komunitním centru sv. Ludmily ve prospěch celé komunity.
Komunitní centrum sv. Ludmily by mělo sloužit jako neutrální a otevřený prostor pro veřejnost, který umožní společně se scházet, vytvářet různorodé aktivity a řešit sdílené problémy.