Pastorační rada je poradní a pracovní orgán faráře spolupracující s ním při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Úkolem farní rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se života farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních a na základě znalosti situace ve farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.

Stanovy pastoračních rad
K úkolům PR patří:

  • probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství
  • získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry
  • přinášet podněty pro přípravu a slavení bohoslužeb a podporovat živou účast všech věřících na liturgii
  • podporovat charitativní činnost, vzdělávání ve farnosti atd.