Pravidelné bohoslužby v Berouně

  Neděle Pon­dělí Úte­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek
  10:00
18:00
19:30 18:00 8.00 8:00 18:00
prosinec -
duben
farní kostel
sv. Jakuba
kaple Povýšení sv. kříže (na farním dvoře)
květen -
listopad
farní kostel sv. Jakuba

V okolních obcích 

  So­bo­ta Neděle Ú­te­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek
Králův Dvůr   8:00     18:00*  
Lodě­nice   9:30   17:00   17:00
Svatý Jan pod Skalou   8:00        
Tetín   11:15   19:30*    
Chy­ňava   11:00        
Nižbor 16:30          
Hýs­kov
  2. v měs.
18:00
         
Vráž 18:00          
Hudlice 1. v měs.
15:00
         

*   mimo letních prázdnin

V diecézi


Svátost smíření

Zpravidla půl hodiny před každou mší sv. nebo jindy po domluvě s knězem.

Křest dospělých

Příprava dospělých ke křtu probíhá vždy cca 1 rok na faře v Berouně. Křest bývá udělován o Velikonocích.