Nedělní bohoslužby se ve farnosti s ohledem na 5. stupeň PES od 27.12. převážně nekonají. Bohoslužby ve všední dny probíhají dle rozpisu.

  • Před vstupem do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce.
  • V kostele je třeba dodržovat rozestupy 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě.
  • Obsazeno může být maximálně 10 % kapacity míst k sezení.
  • V kostele je třeba mít roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Věřící jsou vyzýváni, aby přijímali Eucharistii „na ruku“.
  • Přímé přenosy bohoslužeb jsou v TV Noe a Radiu Proglas, ČT2 a www.mseonline.cz.
  • Zádveří kostela sv. Jakuba v Berouně bývá přes den zpravidla přístupné; v neděli bývá kostel v Berouně cca 9.30 - 11.00 otevřený k modlitbě, k dispozici je kněz (17.1. mimořádný podavatel eucharistie), je možno individuálně přijmout svátosti.

Pravidelné bohoslužby v Berouně

  Neděle Pon­dělí Úte­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek
  10:00
18:00
19:30 18:00 8.00 8:00 18:00
prosinec -
duben
kostel
sv. Jakuba
kostel sv. Jakuba
květen -
listopad
kostel sv. Jakuba

V okolních obcích 

  So­bo­ta Neděle Ú­te­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek
Králův Dvůr   8:00     18:00*  
Lodě­nice   9:30        
Svatý Jan pod Skalou   8:00        
Tetín   11:15   19:30*    
Chy­ňava   11:00        
Nižbor 16:30          
Hýs­kov
  2. v měs.
18:00
         
Vráž 18:00**          
Hudlice 1. v měs.
15:00
         

*   mimo letních prázdnin   ** 1. sobotu bohoslužba slova

V diecézi


Svátost smíření

Zpravidla půl hodiny před každou mší sv. nebo jindy po domluvě s knězem.

Křest dospělých

Příprava dospělých ke křtu probíhá vždy cca 1 rok na faře v Berouně. Křest bývá udělován o Velikonocích.