Setkání mladých ke společné modlitbě, rozjímání nad Písmem, hovorům o víře probíhají ve školním roce každé úterý od 18 do 20 hod. v kaplance v areálu berounské fary. Všichni mladí cca od 14 let jsou srdečně zváni.
Kontakt: Marta Štorkánová, 733 707 043, marta.storkanova@seznam.cz.


Modlitební společenství

Modlitební setkání se koná vždy ve čtvrtek:

  1. čtvrtek - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod.
  2. čtvrtek - ---
  3. čtvrtek - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od  20 hod.
  4. čtvrtek - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20:00 hod.
  5. čtvrtek - modlitba na Tmani v kostele sv. Jiří od 20 hod.

Setkání při modlitbě trvá do 21,30 hod. Následně je volná diskuze pro zájemce do 22 hod.
Přímluvné modlitby je možno vložit v kostele do krabičky a na web farnosti. Děkujeme, modlíme se za Vás.
 
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě. :-)
 

tým MS
Jan Franta tel. 605 983 228, Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409, Jana Cívínová tel. 721 120 926

Mt 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny.
Jan 16,13 Duch pravdy, vás uvede do veškeré pravdy


Křesťanský klub Beroun

Křesťanský klub je občanské sdružení přátel z farnosti sv. Jakuba v Berouně, které si klade za cíl podporu tradiční rodiny, prohlubování rodinných hodnot v křesťanském duchu a především aktivní naplnění společného času rodin snažících se podle tradičních hodnot žít. Členové sdružení se aktivně podílí na životě farnosti a spolupracují též s ostatními uskupeními ve farnosti.

Cílovou oblastí činnosti občanského sdružení K-klub jsou především volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, například společné výlety, divadélka, mikulášká a maškarní setkání, či sportovní odpoledne. Protože si uvědomujeme důležitost výchovy k tradičním duchovním i společenským hodnotám již od útlého věku, rozhodli jsme se též dle možností podporovat Katolickou mateřskou školu v Berouně. Vrcholem tohoto snažení je každoroční pořádání Předadventního farního plesu s tombolou, jejíž výtěžek pravidelně připadne na konto Podpora KMŠ; podílíme se též na dalších akcích, které mají za cíl nejen finanční pomoc této mateřské škole.

 

Kontakt a informace:

K-Klub -   kklubberoun (zavináč) gmail.com
Alois Vašků - viceprezident, telefon 602 817 195
Pavel Kodras - tiskový mluvčí
Ivana Průšová - ekonomický manažer


 

Setkávání na faře v Králově Dvoře - Počaplech

- první neděli v měsíci setkání po mši sv. na faře s výkladem nedělních biblických textů
- poslední neděli v měsíci setkání na faře po mši sv.