Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Přímluva ze uzdravení a zastavení pandemie coronaviru
Jméno: Veronika
Přímluva: Nejdražší Pane Ježíši,

na přímluvu ochránců před epidemiemi - patronů sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Karla Boromejského, Tě ze srdce moc prosím, o uzdravení současného světa a vysvobození nás všech z mučivé pandemie coronaviru. Nedopusť další ztráty lidských životů a dej všem pevné zdraví, sílu a hlavně víru, bez níž nelze žít. Amen.
Datum vytvoření: 31. 3. 2020

 

 


Chcete-li dostávat e-mailem nově zapsané přímluvy, napište mail na: spravce(zavinac)farnostberoun.cz

Subscribe to Kniha přímluv