Farnost děkuje za pomoc při realizaci duchovní hudby při liturgii a koncertech.