Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v komunitním centru

V Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně je nyní ubytováno 8 osob z Ukrajiny. Kdo by chtěl tuto iniciativu podpořit, může k tomuto účelu použít transparentní účet farnosti č. 6001172389/0800 (ten byl vloni využíván pro přípravu národní pouti).

Podávání sv. přijímání - praktické poznámky

V současné době se jeví jako potřebné připomenout některé zásady týkající se přijímání eucharistie, aby se z posvátného setkání člověka s Ježíšem Kristem přítomným ve svátosti oltářní tělem, duší i Božstvím nevytrácela náležitá úcta a pozornost a předcházelo se mj. např. i tomu, aby sv. hostie či její část při podávání nedopatřením upadla na zem.

Ubytování pro středoškolačku v Berouně

Středoškolačka hledá ubytování v Berouně, nejlépe ve věřící rodině.

 

On-line život křesťana

Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

Odkazy jsou rozděleny do kategorií - Děti - Mládež, Dospělí, Rodiny - Senioři - Kněží.