V současné době se jeví jako potřebné připomenout některé zásady týkající se přijímání eucharistie, aby se z posvátného setkání člověka s Ježíšem Kristem přítomným ve svátosti oltářní tělem, duší i Božstvím nevytrácela náležitá úcta a pozornost a předcházelo se mj. např. i tomu, aby sv. hostie či její část při podávání nedopatřením upadla na zem.

Instruktážní video.

Přijímání na ruku

  • Sejmeme z obličeje respirátor (ještě dříve, než přistoupíme k podávajícímu).
  • Ruce mají být čisté (v době pandemie i dezinfikované).
  • Dlaně jsou otevřené a položené obvykle pravá vespod, levá nahoře (u leváků naopak). Staří církevní otcové říkali: „Stavíš trůn pro Nejvyššího Krále.“
  • Ruce jsou takto připravené ve výši hrudi (srdce), nikoli u pasu, a mírně vztažené dopředu k podávajícímu.
  • Podávající ukáže Tělo Páně (svatou hostii) tomu, kdo přijímá, a řekne jako obvykle: „Tělo Kristovo“; přijímající odpoví: „Amen“. Svatá hostie je přijímajícímu položena na horní, zpravidla levou dlaň.
  • Ten, kdo přijímá, nechá dlaně tak, jak jsou – tedy otevřené. Může poodstoupit krok stranou a ještě před oltářem si pravou rukou (resp. tou, která je vespod) z  dlaně vloží svatou hostii sám do úst. TEPRVE POTOM odchází na své místo v kostele a věnuje se osobnímu díkůvzdání a modlitbě.
  • Svatá hostie se přijme ještě čelem k oltáři – nikam se v dlani neodnáší!

Obě složené a nastavené dlaně mají být volné, proto brýle, klíče, kapesník, růženec, kancionál apod. pro chvíli sv. přijímání dejme do kapsy nebo nechme v lavici.

Na ruce v rukavicích se nepodává!

Pokud by na dlani nebo na prstech ulpěl viditelný úlomek nebo drobeček sv. hostie, pak se prostě slízne – případné drobečky na ruce se rozhodně nikam neotírají!

 

 

Přijímání do úst

  • Ruce máme sepjaté jako při modlitbě.
  • Podávající ukáže Tělo Páně (svatou hostii) tomu, kdo přijímá, a řekne jako obvykle: „Tělo Kristovo“; přijímající odpoví: „Amen“.
  • Přijímající pootevře ústa a mírně vysune jazyk, aby svatá hostie mohla být do úst bezpečně vložena.
  • Věřící odchází na své místo v kostele a věnuje se osobnímu díkůvzdání a modlitbě.
  • současné době je z hygienických důvodů vhodnější, aby ke svatému přijímání přistoupili nejprve ti, kdo přijímají do ruky, a až potom ti, kdo přijímají do úst.

NEZAPOMEŇME!

Vždy musíme přijímat Tělo Kristovo s náležitou a stále platnou dispozicí:

 • Být pokřtěný v katolické církvi a žít v jednotě s ní.
 • Pokud člověk žije v partnerském vztahu, má se jednat církevně uzavřené manželství.
 • Srdce ať je nezatížené těžkým hříchem a smířené s Bohem; církevní přikázání stanoví „alespoň jedenkrát do roka přijmout svátost smíření“ - pravidelnému přijímání eucharistie má odpovídat pravidelná zpověď.
 • Přijímat máme s co největší úctou a vírou v reálnou přítomnost Krista Pána ve svátosti.
 • Eucharistický půst platí pro zdravého člověka v délce jedné hodiny před přijetím eucharistie.
 • Kdo obvyklé podmínky nesplňuje, může si přijít pro požehnání. Tuto skutečnost naznačí prstem přiloženým na ústa.

Některá pochybení: