Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

Sváteční zamyšlení jáhna Jiřího Cikánka

2. neděle velikonoční B (Jan 20,19-31) Dnes si dovolím trochu psychologizovat, což jinak považuji za spíše nepatřičné – zejména když se víra převádí na vlastní pocity (jak se zrovna cítím). ...

Příprava k biřmování

Přípravu na biřmování vede formou on-line setkání jáhen Jiří Cikánek.
Termín biřmování ve farnosti je zatím plánován na 6. června.

On-line život křesťana

Bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Olomouci připravili seznam zajímavých odkazů, které mohou křesťané využít v době mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

Odkazy jsou rozděleny do kategorií - Děti - Mládež, Dospělí, Rodiny - Senioři - Kněží.

Přehled kandidátů do pastorační rady

Do příštích voleb do pastorační rady farnosti byli navrženi tito kandidáti:

Návrh kandidátů do pastorační rady farnosti

Protože vypršelo pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba uskutečnit volby do nové PR. Během října 2020 bylo možno podávat návrhy na kandidáty.