Harmonogram katechezí pro děti na faře v Berouně 2022-2023

Přihláška zde 
 

sku­pi­na věk čas výuky vyučující
1. cca 6-8 let středa
14.30 - 15.15
Marie Rejsková
jmkmj@­seznam.cz
(606 444 520)
2. cca 8-9 let (1. svaté přijí­mání)
středa
14.30 - 15.15
Barbora Benešová
benesovabara@­gmail.com
(776 829 859)
3. cca 9-11 let středa
15.30 - 16.15
Marie Rejsková
4. cca 12-14 let středa
15.30 - 16.15
Barbora Benešová

Termín 1. svatého přijímání v Berouně (10.00) a na Tetíně (11.15) je stanoven na neděli 18. 6. 2023.

Biřmování bude udělováno v neděli 14. 5. 2023 Mons. Karlem Herbstem při mši sv. od 11.15 v kostele sv. Ludmily na Tetíně. Příprava pod vedením jáhna Jiřího Cikánka probíhá každou středu od 16.30 na faře v Berouně.