- poradní orgány farní správy

 


PASTORAČNÍ RADA

Pastorační rada je poradní a pracovní orgán faráře spolupracující s ním při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Volby do pastorační rady proběhly 13.-14.6. 2015. Voleno bylo 5 osob s tímto výsledkem:

01. Vašků Alois, Tetín - 125 hlasů
02. Beščecová Jana, Beroun - 106 hlasů
03. Průša Daniel, Beroun - 100 hlasů
04. Petřvalský Lukáš, Beroun - 81 hlasů
05. Ševčík Jiří, Svatý Jan - 74 hlasů

Kromě volených členů pastorační radu dále tvoří duchovní z farnosti, po jednom delegátu z řeholních společenství (SCM - J. Civínová), katolických církevních sdružení (Farní charita Beroun - P. Horák) a jiných církevních zařízení (Katolická mateřská škola - J. Stielová) a dále členové jmenovaní duchovním správcem (P. Hlaváček).

 


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Posláním ERF je především pomoc při správě majetku farnosti a finanční zajištění režijních výdajů farnosti a jejích pastoračních aktivit.

SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ:
- P. Petr Bouška - administrátor ŘKF Beroun
- Pavel Kodras - stavební technik vikariátu Beroun
- Daniel Průša
- Jiří Hanke - referent správy pozemků vikariátu