- poradní orgány farní správy

 


PASTORAČNÍ RADA

Pastorační rada je poradní a pracovní orgán faráře spolupracující s ním při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.

Volby do pastorační rady proběhly 12.-13.6. 2021. Voleno bylo 5 osob s tímto výsledkem:

01. Vašků Alois, Tetín - 102 hlasů
02. Průša Daniel, Beroun - 74 hlasů
03. Páleníčková Anne-Marie, Tetín - 69 hlasů
04. Kodras Pavel, Beroun - 68 hlasů
05. Lidmilová Lucie, Beroun - 66 hlasů
----------------------------------------------------

06. Šedivý Michal, Svatý Jan - 60 hlasů
07.-08. Petřvalský Lukáš, Beroun - 59 hlasů
07.-08. Ševčík Jiří, Svatý Jan - 59 hlasů
09. Marek Jan, Beroun - 48 hlasů
10. Altman Josef, Králův Dvůr - 47 hlasů
11. Hofmeister Jan, Tetín - 44 hlasů
12. Lukášová Libuše, Beroun - 38 hlasů
13. Malý Vojtěch, Beroun - 25 hlasů


Kromě volených členů pastorační radu dále tvoří duchovní z farnosti a po jednom delegátu z Charity Beroun (P. Horák) a Katolické mateřské školy (J. Stielová).

 


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

Posláním ERF je především pomoc při správě majetku farnosti a finanční zajištění režijních výdajů farnosti a jejích pastoračních aktivit.

SLOŽENÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ:
- P. Petr Bouška - administrátor ŘKF Beroun
- Pavel Kodras - stavební technik vikariátu Beroun
- Daniel Průša
- Jiří Hanke