ARCHIVMěsíčník pro farnost Beroun a filiální kostely Loděnice, Železná, Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Králův Dvůr - Počáply, Nižbor, Vráž, Hýskov, Strádonice, Hudlice a Chýňava
Vydává Římskokatolická farnost sv. Jakuba st. v Berouně.

Redakce: P. Petr Bouška,
 

Písemné příspěvky odevzdávejte nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce osobně na faře či do schránky “dotazy a příspěvky” v kostele sv. Jakuba, v elektronické podobě je posílejte na naši elektronickou adresu.