Back to Top
Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality

Sváteční zamyšlení jáhna Jiřího Cikánka

2. neděle adventní, cyklus A Doba adventní je dobou čekání na příchod Spasitele. ...

Podpora pro sestry karmelitky

https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v komunitním centru

V Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně je nyní ubytováno 8 osob z Ukrajiny. Kdo by chtěl tuto iniciativu podpořit, může k tomuto účelu použít transparentní účet farnosti č. 6001172389/0800 (ten byl vloni využíván pro přípravu národní pouti).

Podávání sv. přijímání - praktické poznámky

V současné době se jeví jako potřebné připomenout některé zásady týkající se přijímání eucharistie, aby se z posvátného setkání člověka s Ježíšem Kristem přítomným ve svátosti oltářní tělem, duší i Božstvím nevytrácela náležitá úcta a pozornost a předcházelo se mj. např. i tomu, aby sv. hostie či její část při podávání nedopatřením upadla na zem.