Vážení a milí rodiče, ráda bych vás informovala o otevření Základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Králově Dvoře – Počaplech (Exit 22, D5 směr Plzeň). Základní škola Porozumění je soukromou školou dle § 16, odst. 9 Školského zákona. Nachází se v krásné budově bývalé fary. Bude vzdělávat žáky, kteří ke svému vzdělávání potřebují speciální přístup a další podpůrná opatření. Speciální přístup bude spočívat v dostatku speciálně pedagogické podpory. Druh podpory se pak bude odvíjet od speciálně vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Více informací naleznete na www.zsporozumeni.cz.

Těšíme se na vás a především na vaše děti.

Mgr. Ludmila Cikánková – ředitelka školy