Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, a starostlivé správě církevního majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb místní farnosti a plnění všech úkolů spojených s účastí na správě majetku církve.

Jak pomoci finančně své farnosti?

Stanovy ekonomické rady