Pravidelné bohoslužby v Berouně

  Neděle Pon­dělí Úte­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek Sobota
  10:00 19:30 18:00 8.00 (24.7. nebude) 8:00 (25.7. nebude) 18:00 8:00
(1. v měs.)
prosinec - duben kostel
sv. Jakuba
kaple Povýšení sv. kříže (na farním dvoře)
květen - listopad kostel sv. Jakuba

V okolních obcích 

  So­bo­ta Neděle Ú­te­rý Stře­da Čtvr­tek Pá­tek
Králův Dvůr   8:00     18:00*  
Lodě­nice   9:30        
Svatý Jan pod Skalou   8:00        
Tetín   11:15   19:30*    
Chy­ňava   11:15        
Nižbor 16:30          
Hýs­kov (10.8. nebude)   2. v měs.
v 18:00
         
Vráž    18:00**          
Hudlice 1. v měs.
15:00
         

*  mimo letní prázdniny
** 1. sobotu v měsíci bohoslužba slova; též 17. 8.

V diecézi


Svátost smíření

Zpravidla půl hodiny před každou mší sv. nebo jindy po domluvě s knězem.

Křest dospělých

Příprava dospělých ke křtu probíhá vždy cca 1 rok a vede ji P. Josef Jonáš. Křest bývá udělován o Velikonocích.

První svaté přijímání

bylo ve farnosti naposledy udělováno 16. 6. 2024.

Biřmování

bylo ve farnosti naposledy udělováno 14. 5. 2023.