Možné je navštívit i jednotlivou přednášku, z kapacitních důvodů organizátoři prosí o registraci na: http://retreat.akademickaymca.cz