Nabídka adventních on-line exercicií s Marií Montessoriovou a svatou Terezií od Dítěte Ježíše s tématem Vrátit se ke svým počátkům.