Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně slaví první výročí svého otevření, a tak bych Vás tímto ráda pozvala na „narozeninovou oslavu“ v neděli 29. srpna odpoledne.

Budeme se ohlížet za uplynulými 12 měsíci, vzpomínat a bilancovat, ale také probírat plány na měsíce nadcházející… Připravena je též tvořivá dílnička pro malé i velké a od 16 hodin divadelní představení František blázen, autorská inscenace Jana Horáka o životě a smrti Františka z Assisi.

Sám autor k představení uvádí: „Když František kázal, tak přitom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané.“ A tak neváhejte a přijměte pozvání nejen na divadelní představení (dle autora pro diváky od 6 do 110 let), ale na celé sváteční odpoledne v komunitním centru!

Legoprojekt pro děti

Vzápětí po narozeninových oslavách zahájíme nový školní rok druhým ročníkem tetínského Legoprojektu. V rámci této týdenní akce budeme společně stavět veliké město z lega - zapojit se mohou všechny děti od 6 do 12 let (mladší děti v doprovodu rodičů). Stavět budeme od úterý 31. 8. do pátku 3. 9. vždy od 15 do 18 hod. Kapacitu sálu (počet stavitelů v jeden okamžik) budeme limitovat podle aktuální covidové situace, je proto možné, že bude nutné se na stavění předem registrovat – informace uveřejníme na webu www.kc-ludmila.cz přibližně v polovině srpna.

Program na podzim

V září / říjnu by měly začít opět probíhat pravidelné programy: po letní přestávce budeme pokračovat v besedách a promítání medailonků z cyklu Tetín a jeho lidé (účast pro podzimní setkání přislíbili tetínský velkostatkář Matthew V. Duras, ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun Alena Pecková a starosta Tetína Martin Hrdlička). Těšit se můžeme i na další setkání se zahradníkem Františkem Polesným. Opět se „rozběhnou“ kurzy anglického jazyka s Leonkou Kopačkovou ve středu odpoledne – zájemci se mohou přihlašovat přímo lektorce na adrese leona.kopackova@kc-ludmila.cz. Pokračovat budou též setkání Trénování paměti (nejen) pro seniory každé třetí úterý v měsíci dopoledne. Nově nabídneme přednášky organizace Dementia, která radí, jak zvládat péči o nemocné blízké (nejen trpící demenci). Navázali jsme spolupráci s Hankou Štusákovou, která bude v centru provozovat logopedickou poradnu a služby předškolního poradenství. Chystáme též taneční setkání pro ženy v neděli večer a mnoho dalšího. Informace o všech připravovaných programech budeme během srpna uveřejňovat na webu www.kc-ludmila.cz.

Co napsat závěrem? Plány máme veliké a pestré, nezbývá než si přát, aby nám (nejen v plánech komunitního centra) covid opět neudělal čáru přes rozpočet. Přeji Vám krásné léto a těším se snad někdy v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně na shledanou!

Kateřina Ostatnická

ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily