Jméno
MAV
Přímluva
Dobrý Bože, z celého srdce Tě prosím za uzdravení nemocných maminek a tatínků, rodinných vztahů... A prosím, pomáhej nám být vděční za každý darovaný okamih, kdy můžeme být spolu.
Miluji Tě, Hospodině, naše sílo, pevná tvrzi, ochrano naše a spáso duší našich. Kéž nejsme zahanbeni, když k Tobě voláme a do Tvého milosrdenství se k Tobě utíkáme, i se všemi našimi drahými, které Ti přinášíme. Pane, vyučuj nás nadále důvěře, trpělivosti, pomáhej naší nedověře a připomínej nám, že VŠE napomáhá k dobrému, Těm, kteří Tě milují. K=ž je naše láska čistá, ryzí, účinná a milosrdná - díky, že nemusíme žít jen z té naši nedokonalé lidské, ale že nám ta Tvoje je vlita do srdce skrze Ducha sv., který nám byl dán a že nás jí plnit nepřestáváš. Chvála Tobě, Pane. Ameeen!