Návrh kandidátů do pastorační rady farnosti

Protože letos vypršelo pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba uskutečnit volby do nové PR. Jak bylo zveřejněno ve farním zpravodaji, během října je možno podávat návrhy na kandidáty. K tomu platí obvyklá pravidla:

  • Kandidáti do pastorační rady se mohou přihlašovat buď sami, nebo je může navrhnout jiný farník (starší 15 let).
  • Pokud farník někoho navrhuje jako kandidáta do pastorační rady, musí si u něj ověřit, zda kandidaturu přijímá.
  • Návrhy se podávají během října písemně v sakristii nebo na faře či e-mailem na adresu farnost.beroun@centrum.cz.
  • Aktivní volební právo má každý farník starší 15 let, pasivní volební právo má každý farník starší 18 let, který je ochotný plnit úkoly pastorační rady.
  • Navrhnout kandidáta může každý, kdo má aktivní volební právo.

Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství. Je vhodné, aby mezi kandidáty byli zástupci různých věkových skupin a také jednotlivých společenství, která ve farnosti existují.