Je možno se hlásit jako náhradník, zatím je kapacita naplněna.