Jméno
Libuše
Přímluva
kostel sv. Jakuba Beroun 15.12.
Prosím o stálé zdraví pro moje dcery a manželku. Tomáš Petříček
Za pokoj v duši. Anna