Jméno
Libuše
Přímluva
Pane Ježíši, prosím za kněze a řeholníky, vše potřebné do jejich života a aby jim služba přinášela radost a ochranu před Zlem. Prosím o přímluvu sv. Jana Vianney.
Pane, smiluj se!