Protože letos vypršelo pětileté funkční období současné pastorační rady farnosti, bude třeba uskutečnit volby do nové PR. Během října bylo možno podávat návrhy na kandidáty.
Služba v pastorační radě je jednou z možností, jak uplatnit své vlohy ve službě farnosti a jak převzít svůj díl zodpovědnosti za utváření farního společenství.