V Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně je nyní ubytováno 8 osob z Ukrajiny. Kdo by chtěl tuto iniciativu podpořit, může k tomuto účelu použít transparentní účet farnosti č. 6001172389/0800.

Sbírka při bohoslužbách v sobotu 26. a v neděli 27. 2. 2022 byla rovněž věnována na pomoc Ukrajině. Sbírka vynesla: 43.050,- Kč v Berouně, 8.077,- Kč na Tetíně, 6.100,- Kč v Loděnici, 2.600,- Kč na Chyňavě, 2.590,- Kč v Počaplech, 1.200,- Kč ve Svatém Janu a 600,- Kč v Nižboru, navíc jeden soukromý dar 5.000,- Kč, celkem tedy 69.217,- Kč. Vybrané finanční prostředky byly odeslány prostřednictvím Arcibiskupství pražského na účet Arcidiecézní charity Praha. Srdečné díky všem dárcům!