Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Uzdravení dcery Janiny
Jméno: Jana
Datum vytvoření: 20. 10. 2017
Přímluva: Prosím o modlitby za dceru Janinu, která dnes nastoupila na hematologickou onkologii na 1. chemoterapii. Pane, smiluj se!
 
Uzdravení Vítka Königa
Jméno: Libuš
Datum vytvoření: 05. 10. 2017
Přímluva: Pane Ježíši, prosím o uzdravení Vítka, který je dlouhodobě nemocný a jeho stav po chemoterapii se zhoršil. Má půlroční holčičku. Pane, smiluj se!
 
Za všechny bloudící, zraněné - za jejich vysvobození z moci Zla - za rodiny, kněze, duchovní a řeholníky
Jméno: Luboš - farnost Kladno
Datum vytvoření: 28. 09. 2017
Přímluva: Pane, prosím. Na přímluvu tvé matky Panny Marie, ukaž cestu všem bloudícím a zbloudilým. Vysvoboď je z moci Zla a přiveď je na tu jedinou a správnou cestu a tou je cesta k tobě. Pane, prosím. Nenech nás kráčet po širokých cestách. Vysvoboď všechny, i ty co druhé uvádějí ve zmatek a odvádějí od víry - pohany, bludaře, okultisty, léčitele, New Age, ezoteriky, vědmy, šamany....... vždyť neví, co ohavného činí proti Tobě a tvému přikázání. Pane, prosím! Ochraňuj všechny rodiny, dodávej jim sílu a odvahu čelit překážkám a nástrahám pohanského jednání, smýšlení a žití. Pane, prosím! Za kněze, duchovní a řeholníky, aby Ti věrně a s neutuchající láskou sloužili. Prosím, dej jim oporu v jejich těžkém povolání a službě. Pane Ježíši Kriste! Prosím, ať VÍRA, NADĚJE, LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ, NENÁVISTÍ, ZÁŠTÍ A NEVÍROU. AMEN!
 

 

Partnerské stránky