Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Přímluva - kostel Beroun
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 09. 07. 2019
Přímluva: Přímluva - kostel Beroun 7.8.2019 Prosím o modlitbu za moji sestřičku. Za všechny dary Ducha svatého pro Františka a Eduarda Prosím o modlitby za naše miminko, za zdraví mamky, dary Ducha svatého pro bratra a za Boží požehnaní pro rodinu - Musilovi, Petrželovi a příbuzenstvo.
 
Přímluvy z kostela sv. Jakuba
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 23. 06. 2019
Přímluva: Přímluvy - kostel sv. Jakuba Prosím Pane za novou a dobrou práci pro mého muže. Ať mají všichni tatínci více času pro své děti, pro hraní si i pro odpočinek. Aby se maminka s tatínkem měli radi...
 

 

Partnerské stránky