Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

za mládež
Jméno: Terezie
Datum vytvoření: 25. 07. 2018
Přímluva: Prosím o modlitbu za mladé lidi, kteří nevědí, co s životem a mají deprese, úzkosti, psychické problémy a za sebevrahy. Prosím o Ducha svatého o pomoc těmto lidem, aby poznali lásku a my abychom jim byli světlem tam, kde jsme nebo tam, kam jsme posláni. Děkuji :-)
 

 

Partnerské stránky