Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Přímluva za Annu
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 04. 03. 2019
Přímluva: Moc prosím za modlitbu a přímluvu za moji kamarádku Anničku, která se psychicky zhroutila. Moc se o ní bojím. Pane smiluj se.
 

 

Partnerské stránky