Jméno
Libuše
Přímluva
Pane Ježíši, prosím pomoz mi v mé životní dráze - práce a bydlení.
Pane Ježíši, prosím Tě, aby jsem....
Za tatínka, za sestřičku, aby našla své povolání.